Interaktive historier (Kva kan forfattarar læra av data- og rollespel?)

EVENT INFORMATION

Stadig fleire av oss bruker fritida på ulike typar spel, og særleg data- og tv-spel blir ofte sett på som ein motpol til litteraturen. Men er det nødvendigvis slik? Fjorårets Uprisvinnar Asbjørn Rydland har opp gjennom livet brukt mykje tid på ulike typar spel, og meiner det har hatt ein positiv effekt på skrivinga hans. Her fortel han om historieaspektet ved data- og tv-spel, bordrollespel og levande rollespel, og gir oss eit innblikk i kva han som forfattar har lært av desse hobbyane.

litteraturfestival

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.