Nærhet og avstand

EVENT INFORMATION

I de skandinaviske landene har vi vår helt egne måte å omgås hverandre på. Det blir sagt at vi er vanskelige å «komme inn på», men om man tilbringer tid med oss, vil man etter hvert forstå at et sentralt punkt i livet, som i litteraturen, er balansen mellom nærhet og avstand. Nils Henrik Smith, Johanne Holmström, Therese Bohman og Gunnar Ardelius samtaler med Birger Emanuelsen om hvor grensen går, og hvordan man skriver om den.

litteraturfestival

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.