Barn og unge som kritikere?

Arrangementsinformasjon

Stadig oftere hører vi om viktigheten av barn og unges deltagelse og medskaping i kunsten. Barn og unge får også i større grad enn før tildelt fremtredende formidlerroller, som for eksempel nyskolerte amatørkritikere. Hvilken betydning har denne utviklingen for litteraturkritikkens kvalitet, legitimitet og relevans? I samtale med sentrale aktører på feltet oppfordrer vi til debatt om hvorvidt det som må kunne kalles en av de sterkeste tendensene i kunst og kulturfeltet har noe for seg. Panel: Maren Ørstavik (Periskop), Bjarte Bakken (Foreningen !les), Ingvild Bræin (Barnebokkritikk). Moderator: Lisa Nagel

litteraturfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.