Berlin som poetisk eksil

Arrangementsinformasjon

For oss i Skandinavia har Berlin i et par hundre år vært et naturlig samlingspunkt for kunstnere. Av nordmenn som reiste dit for å arbeide kan vi nevne Obstfelder, Munch og Vigeland. Fremdeles er byen et sentrum for forfattere som søker bort fra hjemlandet, ikke minst for amerikanere. En rekke poeter fra den andre siden av Atlanteren har de siste tiårene bosatt seg der, funnet kjærligheten og skrevet fra utlendighet. Ekteparet Christian Hawkey og Uljana Wolf møter Shane Anderson til samtale om Berlin som poesiby og som tema i deres egen poesi.

litteraturfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.