Utsolgt: Hjemme i verden, verden i hjemmet.

Arrangementsinformasjon

Undset-Blixen-Lagerlöf-seminaret. Selma Lagerlöf, Sigrid Undset og Karen Blixen står med sine udødelige verker som lysende ikoner i det nordiske. De står bak forfatterskap som både ble folkelesning hjemme og som vakte internasjonal oppmerksomhet. De var sterke kvinner, ikke bare i skriften, men også i livet. 

«Hjemme i verden, verden i hjemmet» er en programrekke hvor litteraturen og samfunnsengasjementet til tre av våre viktigste skandinaviske diktere blir satt under lupen og hvor forfattere og fagpersoner som Sigrun Slapgard, Tone Selboe, Vigdis Hjorth, Anna Nordlund og Kristin B. Johansen bidrar til å kaste lys over Lagerlöf, Undset og Blixens litterære produksjon og samfunnsengasjement.Tre arrangement for kun 400kr.

sigridundset
bjerkebæk
seminar
vigdishjorth
karenblixen
selmalagerlöf