Hva vet historikerne?

Arrangementsinformasjon

Siden utgivelsen av Marte Michelets bok "Hva visste hjemmefronten?" i 2018, har deportasjonen av jødene fra Norge høsten 1942 igjen blitt et viktig tema. Debatten om jødeforfølgelsene og hjemmefronten flammet igjen høsten 2020, da historikerne Else Barring Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen rettet krass kritikk mot Michelets påstander. Forlaget Press lanserer i dag boka Hva vet historikerne? av Espen Søbye. Der ser han på Michelet-debatten på ny: Hva er det faglige grunnlaget for de tre historikernes kritikk? Går det fortsatt an å forsvare Marte Michelets teser om hjemmefronten og den jødiske flukten? Og helt overordnet: Er vi blitt klokere på hvorfor ikke flere av jødene i Norge unnslapp arrestasjon, deportasjon og utryddelse? Hva vet vi nå om hva kildene kan fortelle oss? Med Søbyes bok legges premissene for en norsk historikerstrid. 

Møt Espen Søbye og redaktør Trygve Riiser Gundersen i samtale om boka.