Natur og samfunn

Arrangementsinformasjon

Lotta Elstad, Hilde Susan Jægtnes og Therese Bohman har alle nylig utgitt bøker hvor kroppen som natur og selvbestemmelse griper inn i samfunnet og det personlige. Her er det ikke snakk om den idealiserte og billedlige fremstillingen av legemet, men som funksjon og objekt. Fra et Island i nær fortid, et Norge i nær fremtid og til Sverige i samtiden; de unge kvinnene i bøkene beveger seg gjennom et Norden, så å si tynget av kjønn. Kroppspolitikk og kjønnsrelaterte utfordringer driver handlingen. Under festivalen møtes de tre til samtale.

litteraturfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.