Skandinaviske teknologiklassikere

Arrangementsinformasjon

Science fiction og teknologiutforskende litteratur har i Skandinavia bare sjelden funnet veien inn til sentrum av den litterære offentligheten. Det betyr imidlertid ikke at slik litteratur ikke finnes. Kritikerseminarets panel plukker frem et knippe bøker fra bibliotekmagasinet til ny diskusjon.

litteraturfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.