Tyske tendenser

Arrangementsinformasjon

Tysk litteratur har ikke stått øverst på salgslistene i Norge de siste årene. Men den er stadig viktig, i alle fall for dem som leser mer enn en bok i året. Tyskspråklig litteratur er fremdeles en av de tre mest sentrale i Europa, og det har skjedd mer i tysk litteratur siden siste verdenskrig enn vi kan si det har gjort i norsk. Hvor står tysk litteratur i dag, og hva skiller den fra det som har blitt skrevet de siste 100 årene?

litteraturfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.