Vi minnes John Michelet

Arrangementsinformasjon

Vi kunne ikke ha valgt et riktigere lokale for samtalen mellom den tyske forsvarsadvokaten og forfatteren Ferdinand von Schirach og professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde. Festsalen var rettslokale under landssvikoppgjøret i tiden etter andre verdenskrig, og det er akkurat denne tematikken som ligger som et bakteppe i von Schirachs roman Collinisaken. Boken stiller spørsmålet: Hva er forholdet mellom rettferdighet og jus? Spørsmål er like gammelt som rettssaken i seg selv, men blir ved visse anledninger ubehagelig viktig.

litteraturfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.