Eierskap til seg selv

INFORMACJE O IMPREZIE

Internasjonalt ser vi en etisk dreining som har ført til at minoriteter protesterer på litterære framstillinger av sin kultur. De vil ha eierskap til framstillinger av seg selv. Dette har store konsekvenser for ungdomslitteraturen som har spesialisert seg på å gi stemme til dem vi hører og ser lite til. Hvem skal fortelle disse historiene? Panel: Kjersti Løken Stavrum (Norsk PEN), Mina Adampour (lege og samfunnsdebattant). Moderator: Guri Fjeldberg (kritiker).

litteratur
pegasus

Restrykcje

Husk 1 meters regelen under arrangementet.