Mødre

INFORMACJE O IMPREZIE

Mødre har alltid hatt en selvfølgelig rolle i litteraturhistorien. Fra Iokaste i Ødipus Rex til Peer Gynts Mor Åse til Molly Weasley i Harry Potter-bøkene – fremstillingen av moren er like mangfoldig som forfatterne som har skrevet om henne. Men hvordan fremstilles hun i dagens litteratur her i vår del av verden? Agnes Lidbeck (Sverige) og Monica Isakstuen i samtale med Cathrine Strøm om den litterære moren i ny skandinavisk litteratur.

litteratur