Undset-forelesningen: Om annerledesbarnet

INFORMACJE O IMPREZIE

Barnet som er litt annerledes har en sentral plass i mange av Sigrid Undsets romaner. I bøkene om Kristin Lavransdatter lever Kristins lillesøster Ulvhild resten av sitt liv som vanfør etter en ulykke, og Kristins nest eldste sønn Bjørgulf blir blind. I Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis er det Ljots ynkelige lille sønn som er annerledes og i Den brennende busk er det lille Johannes, som bare blir kalt Bubbe. Forfatteren hadde selv et annerledes barn, datteren Maren Charlotte Undset Svarstad (Mosse). I årets Undset-forelesning vil forfatteren Thorvald Steen se nærmere på disse barna i Sigrid Undsets romaner og undersøke likheter og forskjeller mellom dem og gutten i hans egen roman Det hvite badehuset.

litteraturfestival

Ograniczenia

Kjøpte billetter refunderes ikke.