Bok og baller

Arrangementsinformasjon

Sosiale medier tilrettelegger for spredning av intime historier og private bilder. Forskning viser at barn helt ned i niårsalderen eksponeres for porno. Hvordan gjenspeiles disse problemstillingene i litteraturen? Preges den av den «gjennomseksualiserte ungdomskulturen»? Kan bøkene fungere som motvekt til pornografien? I seminarets første del møter vi forfattere som behandler tematikken: Gro Dahle, Tor Fretheim, Christian Valeur og Jan Tore Noreng. I andre del blir det debatt om unge menns forhold til sex og litteratur. Panel: Helsesista/Tale Krohn Engvik, Jan Tore Noreng, Christian Valeur og to representanter fra målgruppen. Debattleder: Taran Bjørnstad.

litteraturfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.