Feminisme i ny skandinavisk poesi

Arrangementsinformasjon

Poesien har til alle tider vært en viktig kanal for frigjøring og en sjanger der den personlige opplevelsen kommer til utrykk. Skandinavia er intet unntak, men det er klare forskjeller fra land til land. De svenske poetene er kjent for å være eksplisitt kjønnspolitiske i sine diktsamlinger, mens vi i Norge og Danmark kanskje ikke har skrevet med like store bokstaver. Likevel kan mye tyde på at dette er på vei til å forandre seg. Så hvor står den feministiske poesien i dag? Kristina Leganger Iversen, Mette Moestrup og Maja Lee Langvad møter Cathrine Strøm til samtale om tilstanden.

litteraturfestival

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.